پرداخت مطالبات بازنشستگان سال هاى پيش از ۸۱ از امروز

گروه اجتماعى ـ باقيمانده مطالبات بازنشستگان سال هاى پيش از ۱۳۸۱ از امروز پرداخت مى شود.
دكتر عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى با اعلام اين خبر گفت: در پى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى و با هدف تحقق وعده هاى دولت خدمتگزار نهم درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان كشورى، هيأت دولت بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، به ميمنت ميلاد مسعود پيامبر اكرم(ص) و امام جعفر صادق (ع)، با تأمين بار مالى مانده ۵۰ درصد بند «ل» تبصره چهار قانون بودجه سال ۸۱ كل كشور موافقت كرد.
عبدالرضا مصرى افزود: اين مطالبات از سوى سازمان بازنشستگى كشورى تأمين اعتبار شده است و از امروز در استان تهران به حساب بازنشستگان كشورى واريز مى شود و در ديگر استان ها طى چند روز آينده به حساب دستگاه هاى اجرايى واريز مى شود.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى خاطرنشان كرد: اين مطالبات كه از سال هاى پيش باقى مانده بود و به موجب مصوبه هيأت دولت در اسفند سال گذشته ۵۰ درصد آن تأمين اعتبار و پرداخت شد و در آستانه سال نو ۵۰ درصد باقى مانده نيز تا چند روز آينده پرداخت مى شود.
وى تعداد افراد واجد شرايط اين مطالبه را بيش از ۳۴۰ هزار نفر اعلام كرد و از تمامى دستگاه هاى اجرايى در سراسر كشور خواست با هماهنگى سازمان بازنشستگى در روزهاى باقيمانده سال نسبت به پرداخت وجوه به بازنشستگان اقدام كنند.
يكسان شدن حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى با بازنشستگان كشورى
وزير رفاه درباره افزايش حقوق مستمرى بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعى گفت: يكسان سازى حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى با حقوق بازنشستگان كشورى و لشگرى از سال جديد اجرا مى شود ‎/
مصرى افزود: همسان شدن حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى در دو مرحله به دولت اعلام شده بود كه با پيگيرى و تلاش مكرر مديران وزارتخانه با مساعدت رئيس جمهور مورد موافقت قرار گرفته و در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد. بدين ترتيب سازمان تأمين اجتماعى با هدف همسان سازى حقوق بازنشستگان موظف شده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس شركت هاى دولتى با سهام دولت در ساير شركت ها، حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران خود را از ابتداى سال ۸۸ هماهنگ كند.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اين كه نمايندگان مجلس اين مصوبه را در جريان بررسى بخش هاى هزينه اى لايحه بودجه سال ۸۸ كل كشور در بند الحاقى ۲۹ تصويب كردند، اظهار داشت: نمايندگان مجلس، پيش از اين در بخش درآمدى بودجه همين بند را مصوب و دولت را مكلف كردند ۲۵ هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت هاى دولتى را به سازمان تأمين اجتماعى واگذار كنند.
وى اظهار داشت: حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى از اين پس همانند بازنشستگان كشورى و لشكرى محاسبه و پرداخت خواهد شد و به اين ترتيب حقوق اين قشر افزايش مى يابد.
دكتر مصرى افزود: براساس قانون خدمات مديريت كشورى همزمان با افزايش سنواتى حقوق كارمندان اين تغييرات در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى اعمال خواهد شد.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

عکس امنيتي