تعيين روز قدس توسط امام(ره) سبب سازماندهي نامرئي عليه صهيونيست ها در صحنه بين الملل شد

تبيين: عضو جامعه مدرسين گفت: تعيين روز قدس را يكي از الهامات الهي بر امام خميني(ره) بود كه دستاورد هاي مهمي در پي داشت.

 

آيت الله رجبي در گفتگو با خبرنگار تبيين، با اشاره مظلوميت مردم فلسطين اظهار داشت: مردم فلسطين بعد از اشغال سرزمين هايشان توسط صهيونيست ها، راه هاي مختلفي را براي رهائي از دست اين جنايت كاران طي كرده اند كه هيچ كدام نتيجه بخش نبوده و حتي گاه تكيه كردن آن ها بر عناصر و راهكارهاي مختلف سبب تقويت رژيم صهيونيستي شد.

وي با اشاره به تدبير حضرت امام (ره) در خصوص تعيين روز قدس، اظهار داشت: چنين كاري واقعا از الهامات الهي بر امام (ره)  بود و اين نامگذاري تبديل به يك نقطه عطفي در تاريخ فلسطين اشغالي و مردم مظلوم آن شد. البته مردم جهان نيز استقبال خوبي از اين رهنمود امام(ره)  كردند.

قائم مقام موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ادامه داد: امروز شاهد هستيم كه روز قدس، يك روز جهاني است و همه ملت ها حتي مردم كشور هاي غير اسلامي با حضور خود، آن روز را گرامي داشته و مظلوميت مردم فلسطين را فرياد مي زنند.

وي خاطر نشان كرد: اگر امروز مسيحي ها و حتي يهودي ها به دفاع از ملت مظلوم فلسطين بر مي خيزند، نتيجه رهنمود ارزشمند حضرت امام خميني(ره) است.

آيت الله رجبي تقويت جبهه مقاومت را از ديگر دستاوردهاي بزرگ رهنمود امام (ره) در نامگذاري اين روز دانست و افزود: جبهه مقاومت و نيروهاي مخلصي كه هدفشان، تنها اسلام بود، فهميدند كه تنها مسير درست براي نجات فلسطين تكيه بر اسلام است. لذا يأسي كه در مردم فلسطين و طرفداران آن ها در صحنه بين الملل وجود داشت، از بين رفت و آن ها به آينده اميدوار شدند.

وي با اشاره به اينكه نامگذاري جمعه آخر ماه مبارك رمضان به روز قدس، نقش مهمي در شكل گيري حزب الله و گروه هاي مدافع اسلام و مردم فلسطين داشت، ادامه داد: در واقع اين دستور امام (ره) سبب سازمان دهي نامرئي عليه صهيونيست ها در صحنه بين الملل شد و مردم فلسطين نيز احساس كردند كه پشتوانه اي قوي دارند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه پيروزي هاي حزب الله و حماس در جريانات مقاومت، دستاورد ديگر رهنمود امام (ره) در مورد روز قدس است، ادامه داد: امروزه كار به جائي رسيده كه جريان مقاومت و روز قدس از بين رفتني نيست، بلكه هرجرياني در برابر آن قرار گيرد، محكوم به شكست خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه تجربه ما از اول انقلاب نشان داده كه همواره حضور پرشور مردم، صهيونيست ها و استكبار جهاني را مجبور به عقب نشيني كرده است، ادامه داد: لذا شرايط امسال به گونه اي است كه حضور باشكوه تر مردم را مي طلبد تا صهيونيست ها و پشتيبانان آن ها بدانند، ملت هاي جهان، حامي مردم فلسطين و نيروهاي مقاومت هستند و در برابر جنايات آن ها سكوت نمي كنند.

آيت الله رجبي افزود: البته با شناختي كه از مردم هميشه در صحنه ايران داريم، انتظار حضور پرشكوه آن ها را داريم و اميدواريم ساير ملت هاي آزاده جهان نيز براي دفاع از مستضعفان و مردم مظلوم غزه به پا خيزند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: البته اين حضور، پيامي نيز به جريان هاي تكفيري دارد و نوعي اعلام انزجار از آن هاست. بي شك گروه هاي تكفيري نيز همچون صهيونيست ها به ورطه نابودي كشيده خواهند شد.
انتهاي پيام/

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی