روايت آالله رجبي از تهمت ناروايي كه به علامه مي زنند// علامه احياگر روايت تفسيري//حل تعارض روايات تفسيري توسط علامه طباطبائي

تبيين: قائم مقام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با اشاره به سخن برخي افراد مبني بر بي مهري علامه طباطبائي نسبت به روايات، به تبيين نقش علامه در احياي روايات پرداخت و اظهار داشت: علامه طباطبائي نه تنها به روايات بي مهري نكرده اند، بلكه احياگر روايات تفسيري بوده اند و بسياري از رواياتي را كه جعلي و از اسرائيليات دانسته مي‌شد را تبيين و توجيه كردند.

به گزارش خبرنگار انجمن فارغ التحصيلان آيت الله محمود رجبي، پنجشنبه گذشته در همايش بزرگداشت علامه طباطبائي كه در دارالقرآن علامه طباطبائيي برگزار شد اظهار داشت: گاهي گمان مي شود كه مرحوم علامه در تفسير، نسبت به روايات اهل بيت (ع) بي مهر بوده اند و تفسير قرآن به قرآن ايشان نيز مؤيد همين معناست. اين در حالي است كه بدون شك يكي از احياگران حديث شيعه به خصوص در روايات تفسيري، شخص علامه طباطبائي است.

وي با بيان اين كه علامه طباطبائي در اهتمام به استفاده، تبیین و ایجاد موافقت و هماهنگی بین روایت و قرآن کریم بي نظير بوده است، اظهار داشت: ايشان بر برخي تفاسير روايي مقدمه نوشته است؛ ايشان تمام بحار را خوانده و يادداشت برداري كرده اند و در تمام بحث ها از آن استفاده مي كرده اند.

قائم مقام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) قم با اشاره به تفسير 6 جلدي البيان اظهار داشت: علامه در اين تفسير به طور ميانگين در هر صفحه، دو روايت نقل كرده است كه البته استنادات علامه به روايات، خيلي بيش از آن است! حتي ايشان در برخي موارد تفسير آيه تنها به بيان روايت اكتفا كرده اند و حتي توضيح ديگري نداده اند؛ گويا تفسير كامل آيه، همان روايت است.

وي ادامه داد: دقت در تفسير الميزان نيز نشان مي دهد كه علامه طباطبائي در اين تفسير نيز به روايات، توجه داشته اند؛ مي توان گفت به طور ميانگين در هر جلد ايشان 25 بحث روايي داشته اند؛ كمتر كسي وجود دارد كه تا اين حد به تبيين در روايات پرداخته شود. ايشان حتي در تفسير الميزان به رواياتي اشاره كرده اند كه در تفاسير قبل از آن نيامده بوده است؛ بيش از 70 روايت از كافي در اين تفسير نقل مي كنند. حتي در تفسير آياتي كه علامه بحث روايي نياورده اند، اگر تفسير علامه با روايات در آن زمينه مقايسه شود، معلوم مي شود سخن علامه بسيار با روايات همسو است.

آيت الله رجبي با اشاره به اين كه علامه طباطبائي به قدري به روايات اهتمام داشته اند كه حتي گاه به روايات منابع اهل سنت نيز توجه كرده اند، ادامه داد: اين نكته را بايد در نظر داشت كه به دست آوردن منابع براي استفاده از آنها، آن در شرايط اقتصادي علامه بسيار دشوار بوده است؛ اما باز هم ايشان تا اين حد به روايات اهتمام داشته اند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به سخن آيت الله جوادي املي اظهار داشت: علامه طباطبائي در تفسير يك چشم به آيات و يك چشم به روايات داشته اند.

وي اظهار داشت: حتي بالاتر از آنچه گفته شد، بايد به اين نكته نيز توجه داشت؛ برخي رواياتي كه علامه طباطبائي به تبيين و هماهنگي و موافقت آن با آيات قرآن پرداخته است، تا قبل از آنها جعلي و از اسرائيليات شناخته مي شد! در واقع اين روايات با تبيين ايشان، احيا شد.

آيت الله رجبي با اشاره به اين كه علامه طباطبائي نه تنها در ايجاد هماهنگي و وفاق بين آيات و روايات نقش دارد، بلكه در تبيين روايات نيز نقش عمده اي دارند، اظهار داشت: علامه طباطبائي حتي تعارض برخي روايات تفسيري با يكديگر را حل كرده اند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پايان سخنانش اظهار داشت: يكي از خدمت هاي بزرگ علامه طباطبائي اين است كه راهكارهاي درست فهم حديث و آيات و شاخص هاي هماهنگي بين آيات و روايات را ارائه كرده است و مي توان با تحقيق و پژوهش در آثار علامه، اين راهكارها را استخراج كرد. لذا بر خلاف تصور عمومي نه تنها به روايات بي مهر، نبودند بلكه نقش احياگري هم به اصل روايات و هم به هماهنگي روايات و آيات و تبيين و حل تعارض آن ها داشته است.

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

عکس امنيتي