نور و ظلمت

انتخابات نزدیک است؛ طبیعتا تهمت ها و تخریب ها علیه وی نیز شدت می یابد. آن یکی «آمد»ه تا علیه وی عقده گشایی کند؛ آن یکی «بابک» است که می خواهد «داد» بزند تهمت ها و تخریب هایش علیه عقبه تئوریک نظام را؛ آن یکی هم سعی می کند تا در تخریبواتهام زنی علیه علامه شاخص و «فرید» در فلسفه و تفسیر و سیاست و «مدرس» اخلاق کم نیاورد؛

بگذریم که برخی در لباس دوست در قامت دلسوزی برای انقلاب نیز از تخریب وی ابایی ندارند.

چه می گویند؟

می گویند او پیرمردی است که شاگردانی که توسط خود وی پرورش داده شده اند، بر او اثر می گذارند!و به او خط می دهند! شاید نمی دانند که چه کسی به شاگران وی خط داده؟!

همان ها که معتقدند مردم به خاطر حمایت ها و تلاش های او به احمدی نژاد رأی دادند، می گویند که وی نه تنها محبوبیتی ندارد، بلکه تلاش او برای محبوب نشان دادن رهبری نیز بی نتیجه مانده است!!!

می گویند، وی که از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مقابله با طاغوت بوده است، اصلا انقلاب را قبول نداشته و حالا یک شبه انقلابی شده است!!!

می گویند از استبداد وی ؛ همان کسی که دائم در سخنانش بر تضارب آراء و پرهیز از تعصب بیجا تأکید دارد.

کسانی که با نیرنگ و دروغ و فریب و ریا و تخریب و تهمت دیگران می خواهند آراء مردم را سرقت کنند؛ می گویند او به رأی ونظر مردم اعتقادی ندارد!!! در حالی است که وی می گوید: نباید به دنبال فریب مردم بود؛ وظیفه ما این است که هر چه واقعا فهمیده ایم به مردم بگوییم، مردم هم اگر خواستند، همراهی کنند و گرنه همراهی نکنند؛ ما نباید توقع داشته باشیم که همه تابع ما باشند، بلکه هر کس طبق حجتی که دارد بايد عمل کند.  ( دیدار با حزب مؤتلفه )

می گویند با خواب و توسل واستفاده از الفاظ مقدس می خواهد عوام فریبی کند؛ درحالی که او کسی است که شرط تشکیلات را صداقت در برابر مردم می داند. ( دیدار با حزب مؤتلفه ). اما شاید «فرید» و «بابک» که «آمد»ند به میدان سیاست، حق داشته باشند، چنین بگویند؛ چرا که آن ها میدان های جهاد و امدادهای غیبی و تأثیر توسلات را ندیده اند و لذا معتقدان به آن را عوام فریب می دانند.

می گویند از رهبری تملق می کند تا جایگاهی به دست آورد، و آن ها چه می دانند که اعتقاد به نایب امام عصر (عج) چیست؟

می گویند دیده ایم که رهبری پولش داده تا به انگلستان برود و سفر درمانی و خوشگذرانی داشته باشد!!! بگذریم از این که کسی دم خروس را از کانال هایشان نمی بیند،اما زندگی وی به قدری شفاف است که همه بدانند یا بتوانند درباره او بدانند؛ همو که شرح و گزارش همه مسافرت های خارجی اش در سایت دفترش گذاشته شده است.

می گویند ومی گویند و می گویند؛ اما نه منطقی و استدلالی؛ چرا که خودشان هم به استحکام مبانی و حکمت او پی برده اند و می دانند که توان استلال حتی در مقابل شاگردان وی را نیز ندارند ؛ لذا گمان کرده اند تنها راه انداختنش از چشم مردم، تهمت زدن و هو کردن است که دروغ هر چه بزرگتر ، پذیرش آن ساده تر.

می گویند و این گفتن ها ادامه خواهد داشت؛ چون او مجرم است؛ چون او استاد لابی گری نیست؛ تهمت می زنند چون بر سراصول مسامحه نمی کنند؛ می گویند چون شامه اش به قدری قوی است که التقاط و انحراف را قبل از دیگران تشخیص می دهد؛ اهانت می کنند، چون اگر احساس وظیفه کرد، از پا نمی نشیند تا آن را به انجام رساند. افتراء می بندند چون آنچه برایش اهمیت دارد دین است!

در یک کلام او مجرم است از نگاه طرفداران ظلمت. او نور است، مصباح است؛ نوری که هر جا قدم بگذارد، ظلمت می گریزد.

می گویند و به خیالشان چه کولاکی می کنند غافل از این که « والله متم نوره... »

#آمدنیوز

#بابک_داد

#فریدمدرسی

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
عکس امنيتي