تحقق دولت كريمه، در گرو انتخاب اصلح است / عدم شكاف حاكميتي سبب نزديك شدن به تحقق دولت كريمه مي شود

به گزارش خبرنگار انجمن فارغ التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) دكتر موسي زاده در جمع تعدادي از اساتيد و دانش پژوهان اين مؤسسه، با اشاره به تفاوت هاي نظام اسلامي با ساير نظام ها اظهار داشت:  نظام اسلامي به دنبال تحقق دولت كريمه است؛ البته دولت كريمه آثار و ويژگي ها و مختصاتي است كه خود نياز به بحث مفصلي دارد.

وي با اشاره به اين كه دولت كريمه به معناي غفلت از ساير وظايف حكومت از جمله تأمين امنيت، رفاه و ساير خدمات مادي نيست.، ادامه داد: مهم اين است كه دولت اسلامي در تحقق اين اهداف، با جهت گيري به سوي سعادت ابدي و سعادت اخروي و تحقق وعده هاي الهي حركت كند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران افزود: در نظام اسلامي براي رسيدن به دولت كريمه ساختاري طراحي شده كه در رأس آن ولايت فقيه قرار دارد و سه قوه در ذيل آن؛ البته قوه مجريه با توجه به وسعت دايره عملكرد و دسترسي به بودجه ها و درامدها و منابع انساني، در درجه اول اهميت در بين سه قوه قرار دارد. به گونه اي كه قوه مجريه سالم، مي تواند انحرافات در قوه مقننه و قضائيه را اصلاح كند و اگر خداي ناكرده، قوه مجريه ناكارآمد و ناصالح باشد، حتي اگر قوا و نهادهاي ديگر نيز انحرافي نداشته باشد، نمي تواند او را به مسير صحيح برگردانند.

وي با بيان اين كه براي تحقق دولت كريمه بعد از نقش رهبري، قوه مجريه نقش اول و اساسي دارد، افزود:  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، هر چند در بسياري از اهداف نظام، كارآمد بوده ايم و خدمات بسياري در راستاي محروميت زدايي، ارتقاي علمي و انسانيت انجام شده است، اما تا دولت كريمه، فاصله بسيار زيادي وجود دارد.

دكتر موسي زاده با اشاره به اين كه در برخي دولت ها به دولت كريمه نزديك شده و در برخي دولت ها، فاصله بيشتر شده است، ادامه داد: تنها راه براي نزديك شدن به دولت كريمه، هماهنگي قواست؛ اما متأسفانه از روز اول انقلاب اسلامي، يك نوع تعارض حاكميت ملاحظه شده است؛ در دولت بازرگان و بني صدر بسيار شديد بود؛ بعد ها اين شكاف كمتر مي شود، اما در برخي ادوار تعارض قوه مجريه با ولايت فقيه بيشتر مي شود و هر چقدر تعارض حاكميت بيشتر شود، در راستاي رسيدن به اهداف، بسيار ضرر مي كنيم.

وي با اشاره به لزوم انسجام در حاكميت افزود: به عنوان نمونه، دولت انگليس كه از نظر ما مشروع نبوده  وحقانيت ندارند، دو سال قبل راجع به پيوستن به ائتلاف ضد داعش بحث كردند؛ روز اول بحث كردند و روز دوم تصميم گرفتند و ساعت سه و نيم هواپيماهاي انگلستان مواضع داعش را بمباران كرده و بازگشتند؛ در واقع چنان ساختار هماهنگ و منسجمي دارند كه در عرض دو روز ، راجع به امر بسيار مهم ، تصميم گرفته و اقدام كردند! ولي در همين زمينه مي بينيد برخي از اجزاء نظام حضور در سوريه را بر نمي تابند.

وي تعامل و از بين بردن شكاف حاكميتي و نزديك شدن ايده هاي رئيس جمهور به رهبري را يكي از عوامل نزديك شدن به دولت كريمه دانست و افزود: وجود برخي فسادها در سطوح مختلف نظام اداري امري غير قابل انكار است؛ هر چند در دولت ها، شخص رئيس جمهور براي خود كيسه اي ندوخت، اما در بدنه مديريتي و اداري، فساد بسيار عميقي وجود دارد؛ چرا كه اين ساختار از نظام طاغوت به جاي مانده و بعد از 38 سال اراده عميقي براي اصلاح اين ساختارها نشان داده نشده است و لذا فسادها به جايي رسيده كه به وزراء نيز رسيده است.

وي ادامه داد: اين كه وزيري كه ماهانه، ميليون ها تومان از بيت المال بگيرد و بگويد با قناعت داريم زندگي مي كنيم! اين نشان دهنده فساد عميقي در سيستم اداري كشور است.

كتر موسي زاده ادامه دادك از سويي برخي از سازمان ها و نهادها كه در زماني به خاطر شرايطي به وجود امده، همچنان معطل مانده اند، بدون اين كه فايده اي براي نظام داشته باشند. لذا يك دولت انقلابي لازم است كه اين فسادها كه در ظاهر منطبق بر قانون هم هستند، اما در عمل، فاسد و سبب هدر رفت بيت المال هستند، را اصلاح كند. نمي شود هزارها ميليارد براي اين سازمان ها هزينه شود، بدون اين كه آورده اي براي كشور داشته باشد.

 

وي با اشاره به لزوم اصلاحات مالياتي ادامه داد: برخي از صنوف هستند كه شايد حدود يك ميليارد درآمد داشته باشند، اما ماليات نمي دهند، اما كارمند و كارگز ، ابتدا ماليات از حقوقشان كسر شده و سپس به آن ها پرداخت مي شود؛ هر چند اين امور، در ظاهر، خلاف قانون نيست، اما مسلما يك نوع فساد سفيدي هست كه در تمام بدنه نظام رخنه پيدا كرده و روز به روز سطح آن بالاتر هم مي رود. لذا بايد دولت انقلابي با روحيه مبارزه با فساد روي كار بيايد تا در اين زمينه كار بكند.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اين كه بسياري از دولت ها با شعار مبارزه با فساد سركار مي ايند، ادامه داد: اما آيا توانايي اين را دارند كه با فساد مقابله كنند يا خير، بحث مهمي است كه تاكنون رخ نداده است.

وي در ادامه با اشاره به طرح 2030 اظهار داشت:  يكي از اهداف سازمان يونسكو ،  ترويج آموزش هاي حقوق بشري در كشورهاي در حال توسعه است و از نظر آنها، ايران هم چنين كشوري است؛ ايده سامان اين است كه متون آموزشي و مدارس، طوري بايد تدوين شود كه عواملي كه منجر به ايجاد خشونت و نابرابري جنسيتي و تبعيض قوميتي و مذهبي و ديني شود را از بين ببرد.

دكتر موسي زاده افزود: در پاسخ به اين اقدامات بايد گفت اگر مي خواهند شيوه تعليم و آموزش را به ما ياد بدهند كه پيشينه ما بسيار مطلوب تر از آنهاست و از صدها سال پيش كتاب هاي بلاغت و آداب المتعلمين به نگارش درامده و مورد استفاده قرار گرفته است؛ اگر هم مي خواهند هدف حقوق بشر را به ما ياد بدهند، در اين صورت نيز هدف حقوق بشر چيزي جز صيانت از مال و جان و حرمت انسان ها نيست؛ اين در حالي است كه  در روستاها و شهرهاي كوچك، اهالي به راحتي وسايل و خودروي خود را باز گذاشته و دنبال كار خود مي روند و كسي به مال آن ها تعرض نمي كند.  اتفاقا تمدن غرب كه سبب گسترش شهرنشيني شده، سبب شده تا در شهرهاي بزرگ، اين اعتماد وجود نداشته باشد.

وي با بيان اين كه متأسفانه در دوره هايي مرعوب داشته هاي غربي ها شديم و از داشته هاي خودمان دست برداشتيم، افزود: الآن هم هر چه بخواهيم طبق خواسته آن ها عمل كنيم، اين منافع تأمين نمي شود؛ در حالي كه در گذشته تأمين مي شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در جمع بندي سخنانش اظهار داشت: بدنه دولت ها در برخي از ادوار، هيچ سنخيتي با دولت كريمه ندارد. از مديران كل تا بخشداران بخش هاي دورافتاده و محروم بايد سلوك به سمت دولت كريمه داشته باشند. اما متأسفانه در بدنه دولت، تخلف هاي بسيار اساسي رخ مي دهد و توجيه مي شود و اين به خاطر فقد صفت دولت كريمه و نداشتن روحيه انقلابي است.

وي افزود: امروزه بالغ بر ده سازمان داريم كه در دهه 40 ايجاد شده و هيچ نفعي براي كشور ندارند، اما حياط خلوتي ست براي مديران و مسئولان هاي دولت قبل كه بركنار شدند و به جاي حقوق كارمندي بتوانند حقوق يك معاون وزير و استاندار بگيرند؛ با اين امور نمي توان به دولت كريمه رسيد.

وي با اشاره به انتخابات پيش رو، ملاك را اصلحيت و نه اكثريت دانست و افزود: در انتخابات اسلامي، شخص بايد با توجه به وظايف و اهداف نظام اسلامي كه با خون هزاران شهيد و با تلاش هزاران عالم رباني به دست امده است، ببيند كدام يك از كانديداها مي توانند ما را به اين اهداف نزديك كنند؛در نتيجه، اگر همان اصلح انتخاب شود كه گزينه مطلوب است و اگر رأي نياورد، حداقل وظيفه را انجام داده ايم و در برابر وجدان، شهدا و اهل بيت (ع) سرافكنده نيستيم.

 

 

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
عکس امنيتي