نقش انقلاب اسلامي در خودباوري و اعتمادبه نفس مردم / چرایی دشمنی برخي قدرت ها با ايران

تبيين: حجت الاسلام روانبخش گفت: در دولت خودباور 20 فروردين، افتخار ملي ناميده مي شود که در آن روز ، مردم ايران بدون اتکا به ديگران، به غني سازي هسته اي دست يافتند، اما در دولت غرب باور 30 دي ، افتخار ملي لقب مي گيرد که در ازاي پس گرفتن چند ريال پول خودمان، در زمينه هسته اي عقبگرد کرديم.


حجت الاسلام والمسلمين قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار تبيين در خصوص نقش خودباوري در پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: تحقق مفهوم حقيقي انقلاب يعني حرکت مردم به رهبري فردي مدير و هوشمند با ايدئولوژي کامل در جهت سرنگوني نظام حاکم، اقتضا دارد يک فرآيند طولاني مدت نياز باشد. يعني چنين انقلاب اجتماعي – ونه فقط سسياسي محض – آن هم با تحت تأثير قرار دادن آحاد جامعه، نياز به زمان طولاني دارد.


وي ادامه داد: انقلاب و سرنگوني نظامي که ادعا مي کرد پنجمين ارتش غير اتمي دنيا را دارد و از يک سازمان امنيت بسيار پيچيده و مدرن، كه تحت حمايت موساد و سيا برخوردار بود و به روزترين مسائل امنيتي جهان را آموزش مي ديد و مي توانست همه فريادها را در گلو خفه کند و با سرکوب سريع اعتراضات و شکنجه هاي قرون وسطائي و شهادت بسياري، ايجاد رعب کند، بسيار دشوار به نظر مي رسد. رژيمي که چنان قدرتي داشت که امام خميني(ره) رابه عنوان رهبر نهضت و مرجع تقليد، دستگير و زنداني کرده و ايشان را به ترکيه و نجف تبعيد کرد.


دبير سياسي هفته نامه پرتو سخن ادامه داد: انقلاب در يک فضاي امنيتي، سانسور و خفقان، قطعا بسيار دشوار بوده و مانند تراشيدن کوه با سوزن بود، اما روحيه مقاومت و پايداري که در امام(ره) وجود داشت و اعتقاد عميق ايشان به " ما مي توانيم " سبب شد تا روح پايداري و استقامت به تدريج در بدنه دانشگاه و روحانيت نيز دميده شده و کم کم بدنه جامعه را نيز در بر گيرد و به مرور اين باور در مردم ايجاد شد که مي توان رژيم شاه را برانداخت و نظام جديدي را طراحي و جايگزين کرد.


روانبخش افزود: اين اميد به همراه مقاومت و خودباوري مردم سبب شد تا در برابر کشتارها و خاک و خون کشيده شدن ها، از پاي ننشينند. هر چه خشونت بيشتر شد بر حضور مردم در صحنه و مقاومت آنها نيز افزوده شد تا اينکه نتيجه آن در 22 بهمن 57 به ظهور نشست و انقلاب اسلامي محقق شد.


وي در پاسخ به سئوال خبر نگار تبيين مبني بر نقش انقلاب اسلامي در خودباوري و اعتمادبه نفس مردم اظهار داشت: اصل تحقق نظام اسلامي حاصل ايجاد خودباوري بود. چرا که قبل از آن کسي بار نمي کرد که بتوان در مقابل يک پاسبان ايستاد، چه برسد که بتوان عليه شاه ممکلت حرفي زد و حتي در بين خواص و علما هم اين نگاه نبود که بتوان رژيم شاهنشاهي با ريشه  2500 ساله را ريشه کن کرد. اما وقتي در سايه مقاومت، اين انقلاب حاصل شد،  خودباوري عظيمي در مردم ايجاد شد و مردم فهميدند که ملت ايران اگر هم دست و باهم باشند، کارهاي بسيار بزرگي مي توانند انجام دهند که اولين آنها همان اسقاط يک نظام شاهنشاهي بود.


عضو کانون طلوع ادامه داد: امام(ره) سعي مي کرد اين خود باوري را تعميق و گسترش دهد. امام(ره) به مردم آموخت که مي توانند همه قدرت هاي عالم را سرجايشان بنشانند و اين شعار نه شرقي و نه غربي را در عمل نيز به اثبات برسانند.


وي پيروزي انقلاب را اولين و نظام سازي  را دومين تجلي خودباوري مردم دانست و افزود: در ايران نظامي روي کار قرار گرفت که هيچ شباهتي به نظام هاي غربي و شرقي نداشت، بلکه نظريه پردازان کشور ، خودشان نظامي را طراحي کردند.


حجت الاسلام روانبخش سومين نمونه از تجلي خود باوري را در دفاع مقدس دانست و افزود: ايران در طول 8 سال دفاع مقدس، با دست خالي و تنها با توکل بر خدا و خودباوري در مقابل همه دنيا ايستاد و يک وجب از خاک خود را نداد و قدرت خود را به رخ جهانيان کشيد.


وي با اشاره به اينکه تاکتيک هاي به کار گرفته شده در 8 سال دفاع مقدس با خودباوري فرماندهان خودي، ابداعي بود، اظهار داشت: گرفتن فاو و گذشت از اروندرود، چيزي جز خودباوري نبود. چه بسا در مخيله هيچ يک ازارتش هاي دنيا نيز نمي گذشت که بتوان بدون پل از اروند گذشت و دست به عمليات زد. گرفتن جزيره مجنون و ساختن 13 کيلومتر پل و جاده در هور مصداق بارز خودباوري بود.


عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) دستاوردهاي علمي کشور را مرهون خودباوري و اعتماد به نفس دانشمندان دانست و افزود: ساخت ماهواره و موشک ماهواره بر،  پيشرفت هاي چشمگير در زمينه نانو، انرژي هسته اي و سلول هاي بنيادي در سايه اين خودباوري به وجود آمده است.


وي دعواي امروز برخي قدرت ها و دشمنان با ايران را به خاطر همين خودباوري دانست و افزود: کسي باور نمي کرد که ايران بتواند روزي به اين نقطه برسد، اما جوانان ما با خودباوري خود، " ما مي توانيم" را به اثبات رساندند؛ همان "ما مي توانيم" ي که در سايه پيروزي انقلاب محقق و تقويت شد.


وي با اشاره به اينکه مسئولين نمايندگان مردم هستند که در قواي سه گانه نه تنها بايد خودباوري داشته باشند ، بلکه بايد خودباوري مردم کشور را  نمايندگي کنند، اظهار داشت: اگر مسئول ما در جايي که  بايد خودباوري را در عرصه عمل متجلي کند، خودباوري نداشته باشد، هرگز به هدف نخواهيم رسيد. لذا اگرمسئولي بر سرکار بيايد که خودباوري داشته باشد، کشور با يک جهش و پيشرفت چشم گير مواجه مي شود و اگر منتخبینی بيايند که خودباوري نداشته و يا خودباوري در آنها ضعيف باشد، ملت نيز آن پيشرفت را نخواهد داشت و حتي موجب عقبگرد خواهد شد.


دبير سياسي هفته نامه پرتو سخن ادامه داد: به عنوان نمونه در دولت اصلاحات غرب باوري جاي  خودباوري را گرفت . در دولت کساني معتقد بودند که راه پيشرفت، تنها از غرب مي گذرد و ما اگر بخواهيم کشورمان به پيشرفت و تعالي برسد بايد دقيقا غربي بشويم ؛ لذا از تکنولوژي گرفته تا علوم انساني را بايد از غرب بگيريم. البته طبيعي است که با اين غرب باوري، اگر غرب گفت بايد فعاليت هاي هسته اي خود را تعليق کنيد، بايد پذيرفت، چرا که آنچه غرب مي گويد، صحيح است. لذا نتيجه غرب باوري ، تعليق است.


وي ادامه داد: اما پس آن به ويژه در دولت نهم  که با شعار" ما مي توانيم" سرکار آمد و خودباوري در آن موج مي زد، فک پلمپ هسته اي انجام شد و جوانان مملکت  نيز با همين روحيه پاي کارآمدند و جوانان همين کشور با دست خود و بدون کمک از ديگران، به غني سازي 20 درصد رسيدند و نياز رآکتور تهران را تأمين کردند. افزايش غير قابل پيش بيني سانتري فيوژ را خودشان رقم زدند. پيچيده ترين تکنولوژي در آب سنگين اراک پياده شد که به دست همين جوانان کشور انجام شد. در توليد ماهواره که از پيچيده ترين فن آوري هاي روز دنياست و کسي باور نمي کرد ايران بدون کمک غرب بتواند به آنها دست يابد، نه تنها جوانان ما، ماهواره بلکه موشک ماهواره بر را نيز توليد کردند و حتي فرستادن موجود زنده به فضا را که تنها چند کشور قادر به انجام آن هستند را نيز جامه عمل پوشاندند.


روانبخش با اشاره به اينکه ما امروز در دامنه هستيم و اگر به قله برسيم، کار تمام است، اظهار داشت: شايد دشمن در دامنه، ما را مورد آزار قرار دهد اما اگر در سايه همين خودباوري به قله برسيم ، کار تمام است.


وي افزود: بايد توجه داشت اگر کسی سرکار بيايد که به غرب اعتماد داشته و نگاهش به جاي درون به بيرون باشد و حل شدن مشکلات را منوط به معامله با کدخدا بداند، باز از اين مسير بازخواهيم ماند. در اين صورت بايد غربي ها براي ما روشن کنند که تا چه اندازه بتوانيم و چه کارهايي را نبايد بتوانيم. نتيجه اين غرب باوري،  تضعيف خودباوري و عقبگرد است و عجيب آنکه بسياري از سايت ها و مطبوعات نيز همچون رسانه هاي بيگانگان در صددند تا به مردم القا مي کنند که بدون رابطه با غرب ، زندگي امکان پذير نيست و بايد با دنيا آشتي بود.
حجت الاسلام روانبخش افزود: در دولت خودباور 20 فروردين، افتخار ملي ناميده مي شود که در آن روز ، مردم ايران بدون اتکا به ديگران، به غني سازي هسته اي دست يافتند، اما در دولت غرب باور 30 دي ، افتخار ملي لقب مي گيرد که در ازاي پس گرفتن چند ريال پول خودمان، در زمينه هسته اي عقبگرد کرديم.


وي با اشاره به روحيه بالاي خودباوري در شخص رهبري اظهار داشت: بحمدالله خوشبختانه در نقطه ثقل و ثبات نظام، اين خودباوري وجود دارد که به مردم هم سرايت کرده و مردم نيز به آن نقطه اميد دارند.
انتهاي پيام/

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی