اسطوره هاي صهيونيستي در سينما

تبیین: معرفي كتاب «اسطوره هاي صهيونيستي در سينما» نوشته محمد حسين فرج‌ن‍‍ژاد

چرايي نگارش كتاب:
سينما و هنر، هميشه بر انديشه‌اي خاص استوارند. هر اثر هنري، گوياي نوع نگاه خالق خود و زاويه ديد وي به هستي است. بر هنرمند متعهد و مخاطب آگاه فرض است كه با تعمق و تدبر در تاريخ و فلسفه هنر، نگاهي دقيق‌تر به آثار هنري داشته باشد و رازهاي آن آثار را كشف كرده و محتواي آن را نيز مد نظر داشته باشد. اين سرزدايي و تفكر عميق، مو جب بينش افزايي شده و انتخاب مخاطبان آثار هنري را بصيرت مندانه خواهد كرد و اثر بخشي اثر هنري را آگاهانه و انساني‌تر مي‌كند. در اين حالت است كه قدر آثار هنري گوهرين، دانسته شده و آثار بي محتوا دور افكنده خواهند شد و كل جامعه هنري و اجتماع انساني به فلاح و رستگاري نزديك‌تر مي‌شود. در چنين وضعي است كه درخواست آثار ارزشمند هنري نيز بيشتر مي‌شوند و خودبه‌خود اصلاح جامعه و هنرمند صورت مي‌گيرد؛ پس رمز صلاح اجتماع و هنرمند، درك دقيق محتواي آثار هنري و سينمايي است.
اگر چنان كه گويند، نگاه هنرمند به اطراف دقيق‌تر و ظريف‌تر است،‌ پس هر هنرمندي، يك منتقد قوي نيز بايد باشد، يعني داراي قدرت درك محتوايي آثار ديگران باشد؛ و اين قدرت به دست نمي‌آيد مگر با معرفت و شناخت عميق تاريخي و فلسفي  و ديني و سياسي. دراين ميان، فهم زمانه و زمينه هاي استراتژيك خلق اثر هنري نيز بسيار مهم است.
در زمانه اكنون، كه متأسفانه واقعيت اين است كه دنياگروان و صهيونيان، بر بسياري از گلوگاه هاي مهم توليد آثار سينمايي و هنري غرب مسلطندو تأثير به سزايي در هاليوود و انتشارات فرهنگي هنري آمريكا و اروپا دارند و افكار استثماري خويش را در بسياري از محصولات فرهنگي و هنري اشراب كرده اند، وظيفه  هنرمندان و منتقدان دو چندان مي‌شود. حتي مخاطبان عمومي سينما و هنر نيز، اگر در عرصه كشف و نقد دقيق آثار هنري فعال شوند، فهم آزادانه‌تر و آگاهانه تري از آنها خواهند داشت و مصداق آيه مباركه «فَانْظُر اِلي طَعامِك» خواهند شد؛ كه با نگاه به طعامِ روح خويش، مواظبند مسموم نشوند و غذاهاي مقوي را انتخاب كنند تا استحكام وجودي بيشتري بيابند. با تأمل ورزي و شناخت دقيق مكاتب و تفكرات متعددي كه در غرب اثر گذارند و همچنين با دقت در ايده ها و تاريخ نفوذ صهيونيست ها در جامعه غربي و نحوه تأثيرگذاري آنها در هنر وسينما، اين درك هنري عميق مي‌شود و دو فايده اساسي براي سينما و هنر كشورمان خواهد داشت: به مخاطب آثار هنري كمك مي‌كند كه كمتر اسير راهبردهاي پيچيده بني صهيون شوند و  به برنامه ريزان و منتقدان و هنرمندان كمك مي‌كند كه با شناخت استراتژي هاي حاكم بر عرصه هنر غرب، در دام آنها نيفتند و به فكر «طراحي استراتژيك» سينما و هنر ايران بيفتند تا دامنه تأثيرگذاري هنر ايراني- اسلامي را افزون كنند و در تعامل با ساير كشورهاي مسلمان و مسيحي حساب شده عمل كنند و جبهه مستحكمي در برابر  نفوذ فرهنگ غرب در كشورهاي ديگر باز كنند و حتي در ميان مدت تأثيرگذاري بيشتري بر غربيان و مخاطبان آثار صهيونيستي نيز داشته باشند. اين، از آرزوهاي جامعه هنري ماست كه تحققش چندان دور نيست، اگر برنامه ريزي مدوني به منوالِِ مذكور، داشته باشيم.
از اين روست كه نياز مبرمي است به آثار مكتوبي كه با تأمل و حوصله، به بررسي بن مايه ها و اساطير و راهبردها و زمينه هاي هنر غرب پرداخته اند. كتاب  «اسطوره هاي صهيونيستي سينما» سعي كرده كه قدمي هرچند كوچك در اين مسير بردارد. البته پر واضح است كه سينماي هاليوود _كه تأثيرگذارترين سينماي جهان است_ به دليل گستره تأثيرپذيري از نفوذ صهيونيسم مسيحي و يهودي بر آن، بيشتر محتاج تحليل و بررسي محتوايي و تاريخي و فلسفي و راهبردي و دين شناختي مي‌باشد. اين كتاب كوشيده است جرقه هايي در اين مسير برافروزد تا به لطف هوشمندي و پيگيري مخاطبان ارجمندش، مايه‌اي براي رصد بهتر هنر وسينما و تبليغات صهيونيان در جهان باشد. همچنين مي‌تواند سعي كرده كه بر غناي ادبيات تحليل محتوايي سينما و هنر غرب در ايران اسلامي بيفزايد و در كشف و خنثي سازي و رهبردها و استراتژي هاي فرهنگي صهيونيسم بين الملل قدمبردارد تا توان دفاع و هجوم هنر وسينماي كشورمان را در اين نبرد نرم و جنگ سايبرنتيك، بالا ببرد.
مطالعه اين اثر، همچنين مي‌تواند باعث شود كه تحلیل عمیق‌تری از سینمای غرب به دست آید و برخي آثار هنري مسلمانان و ايرانيان كه رو به سوي بن‌مايه‌ها و اساطير «يهودي- مسيحي- صهيوني» دارند، تغيير جهت دهند و با دقت و وسواس بيشتري به سوژه‌ها و موضوعات حساس بپردازند. براي مخاطبان عمومي نيز مطالعه دقيق اين اثر شايد بي فايده نباشد، تا با بينش افزايي و حساسيت هوشمندانه، به تماشاي آثار مكتوب و سينمايي غرب بنشينند و  از تأثيرات ناخودآگاه كم كنند و تأثيرپذيري آگاهانه خود را افزون كنند و برخي پرده هاي غفلت را كنار زنند. در مجموع اين اثر اميد دارد كه در مسير درك بهتر اجتماع از هنر وسينما، قدمي هر چند كوچك برداشته باشد.

سير تدوين وتاليف كتاب:
مطالعه و نقد گروهي آثار سينمايي شاخص غرب، در چندين سال اخير در گروه فرهنگي شهيد آويني، که جمعی از محققین رسانه‌ای حوزه علمیه قم و دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) و موسسه امام خمینی(رحمه الله علیه) و مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما را شامل می‌شد،  انگيزه اوليه اين كار را در نويسنده به وجود آورد. با پيشنهاد نويسنده و همياري مسئولين دلسوز «خانه هنر و انديشه مركز پژ‍وهش هاي اسلامي صدا وسيما»، طي سال هاي 1386 تا 1388 مجموعه مقالات «اسطوره هاي صهيونيستي» در نه شماره پياپي نشريه «رواق هنر و انديشه» به چاپ رسيد. پس از آن، قسمتي از همين مطالب با افزودن بخش هاي تكميلي ديگر، تحت نظارت چند تن از اساتيد محترم، با ويراست جديدي از «موسسه فرهنگي هلال»، كتاب حاضر را به وجود آورد كه به صورت مشترك توسط «نشر مركز پژ‍وهش هاي اسلامي صدا وسيما» و «انتشارات هلال» در بهار 1388 چاپ اول آن به جامعه كتاب خوانان فارسي زبان، تقديم شد.
قابل ذكر است كه برخي بخش هاي مهم از مجموعه مقالات، مانند توضيحاتي که درباره تاريخچه پروتستانتيسم و پيوريتنيسم در مقالات بود، در كتاب نيامدند كه اميدواريم با افزودن آن مطالب در چاپ بعدي بر غناي محتوايي كتاب افزوده شود. همچنين اميد است كه وعده نويسنده در تكميل «اساطير صهيوني سينما» تحقق پذيرد و شاهد ويراست كامل‌تري از اين كتاب باشيم. علاوه بر اینکه به عقیده نویسنده کتاب، هنوز مطالب نگفته در این باب باقی است که باید به قلم بیاید؛ گرچه نویسنده در مقالات و تک نگاره‌های سینمایی خود، برخی از آن مطالب را آورده است.
اين كتاب مي‌تواند مقدمه‌اي باشد بر يك طرح جامع و راهبردي براي شناخت و تحليل هنر وسينماي مسلط بر كشورهاي غرب كه در آن طرح، علاوه بر شناخت اساطير و بن مايه هاي صهيونيستي بايد تحليل هاي تاريخي و هرمنوتيك و استراتژيك و شناخت عوامل سينما به طور كامل و جامع در چندين مجلد، مورد كاوش عميق قرار گيرند و به برنامه ريزان و مديران و هنرمندان و عموم مردم ارائه شود. به اميد آن روز.
توضیح فصول کتاب
در اين اثر، بخش اول به واژه‌شناسي اسطوره و اصطلاح شناسي آن و کشف معناي تاريخي اسطوره از منظر حکماي مسلمان پرداخته شده است. واژه‌شناسي اين کلمه با توجه به زبان‌هاي فارسي، عربي، انگليسي، اوستايي، لاتين و يوناني انجام شده است. در اصطلاح‌شناسي اسطوره، پيچيدگي معناي اصطلاحي اسطوره با توجه به تعدد مکاتب و انديشمنداني که از «اصطلاح اسطوره» استفاده کرده‌اند، بررسي شده است. سپس برخي از مهم‌ترين معاني اصطلاحي انديشمندان مطرح، بيشتر مورد تأمل قرار گرفته است. در قسمت بعد، نويسنده کوشيده دريچه‌اي نو به اصطلاح‌شناسي اسطوره از منظر حکما و انديشه اسلامي بگشايد و از بحر بيکران فلسفه و حکمت و عرفان اسلامي، قطره‌اي نوشيده و در نگاهي تطبيقي و انتقادي، نگاه مادي و يک جانبه غريبان به تاريخ و انديشه را مورد بررسي قرار دهد. اين بخش از ابداعاتي در تقسيم‌بندي جديدي از تاريخ برخوردار است و با نقد و اصلاح دلسوزان، مي‌تواند هم‌چون نسيمي به سوي توليد علم بر مبناي حکمت اسلامي وزيدن گرفته و جامعه دانشگاهي ما را از تعلبات مدرنيته و غربگرايي فاصله داده و به سمت توليد علم بومي رهنمون شود؛ و نقدهاي دلسوزانه انديشمندان، جوشش مبدعانه ديگر متفکران را سبب خواهد شد. در بخش دوم، نويسنده کوشيده است با نيم‌نگاهي به تاريخ سينماي غرب و هاليوود و با توجه به منابع متعددي که درباره نفوذ صهيونيسم يهودي بر هنر و سينماي غرب نگاشته شده است، تبييني مختصر از «نفوذ صهيونيان بر سينما» داشته باشد. همچنين نفوذ لابي پرقدرت صهيونيست‌هاي مسيحي در کنار يهوديان ماده‌گرا و صهيونيست بر آمريکا و سينماي هاليوود نيز مدنظر قرار گرفته است. در اين باره کمتر در منابع مکتوب فارسي شاهد نوشته‌هايي بوده‌ايم؛ گرچه محققان، خطر نفوذ «تل‌اوانجليسم» بر رسانه‌هاي اينترنتي و تلويزيوني و ماهواره‌اي و ديجيتالي صهيونيست‌هاي مسيحي (اوانجليست‌ها) بصورت کلي و مجمل گوشزد کرده‌اند. به عنوان نمونه، شاهد توضيحي بيشتر درباره تاريخ و فعاليت‌هاي چشم‌گير T.B.N و C.B.N در اين اثر هستيم. هم‌چنين اشاره‌اي به نفوذ دولت امريکا و پنتاگون و سيا بر هاليوود شده است.
در ادامه اين بخش، برخورد خشن و جدي صهيونيت‌ها با مخالفين خود در غرب مورد بحث قرار گرفته و سپس درباره پيونده اسطوره و سينما و راز جهاني شدن اسطوره‌هاي صهيونيستي توضيحاتي بيان شده است.
در پايان اين بخش، با توجه به کتاب پر تيراژه«سفر نويسنده» ساختار فيلم‌هاي اسطوره‌اي در هالييود مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش سوم کتاب، به برخي «اسطوره‌هاي صهيونيستي» پرداخته است و آثار سينمايي متناظر آن اساطير نيز، در ذيل هر کدام از آنها مورد نقد و تحليل محتوايي قرار گرفته‌اند. با مطالعه دقيق اين بخش، رمزگشايي قابل توجه و نسبتاً جديدي براي مخاطبين فارسي‌زبان از آثار شاخصي که در اين سالها، ذهن و دل جوانان اين مرز و بوم را به خود معطوف کرده‌اند، مي‌شود.
آثاري چون سه‌گانه ماتريکس و پويا‌نماي نه قسمتي اينماتريکس، کتاب هفت قسمتي هري‌پاتر که با تيراژ حدود چهارصد ميليون در جهان به‌وفور تبليغ شده است، سه‌گانه ارباب حلقه‌ها که يکي از پرفروش‌ترين آثار اسطوره‌اي هاليوود مي‌باشد، مجموعه‌ فيلم‌هاي پسر جهنمي، طالع نحس، مصائب مسيح، آخرين وسوسه مسيح، ژاندارک، ده‌فرمان، پرنس مصر، فهرست شنيدلر، فرارجوجه‌اي، حس ششم، آرماگدون، جن‌گير، جواهري در قصر(يانگوم بزرگ)، چه آرزوهايي که مي‌آيند، هفت سال در تبت، کنستانتين، مرد عنکبوتي، هوش مصنوعي، سريال «اي‌کي‌يوسان»، بوداي کوچک، سمسارا، کوندون، کتاب آفرينش، الرساله محمد رسول الله، سليمان و ملکه صبا، لوتر و ....
همانگونه که پيشگفتار نويسنده بر مي‌آيد، اسطوره‌هاي صهيونيستي سينما، بيش از اين مواردي است که در اين کتاب بدانها پرداخته شده است و نياز به مباحث زيادي دارد که فقط برخي در اين اثر آمده‌اند. البته اشاره‌هايي به مناسبت به برخي ديگر از اسطوره‌ها و بن‌مايه‌هاي صهيونيستي شده است ولي بازکردن آنها نياز به چندين جلد و تلاش وافري از سوي نويسنده و ساير محققين دارد. نويسنده در تبيين اين اساطير و بن‌مايه‌ها کوشيده است با نگاهي دقيق به تورات و تلمود يهوديان و منابع اصلي يهود و مسيحيت صهيونيستي و اديان شرقي آنها را استخراج و تقرير کند و سپس با نگاهي انتقادي و تطبيقي از زاويه اسلامي نقدهايي مختصر داشته باشد. در اين کتاب بنا به نقد مفصّل فرقه‌هاي و مکاتب مطرح شده نبوده است که خود مجال واسعي مي‌طلبد. اين اثر بيشتر کوشيده نگاهي توصيفي و آگاهي‌بخش داشته باشد و آثار سينمايي و هنري مختصري را به عنوان نمونه مورد تحليل قرار داده است و ادعا ندارد که تمام اساطير و بن‌مايه‌ها و سمبل‌ها و فيلم‌هاي صهيونيستي را مورد بررسي قرار داده است؛ با اين وجود نويسنده کوشيده در حد وسع خود بحث‌هاي کلّي اسطوره‌هايي را که بدان پرداخته، تبيين کند تا همچون تور ماهيگيري، ابزاري براي اصطياد فيلم‌هاي ذيل هر اسطوره به مخاطب بدهد. اميد که ساير اساطير و بن‌مايه‌ها در جلدهاي بعدي اين کتاب مورد بحث قرار گيرند.
نويسنده در بخشي از کتاب به معنا‌گرايي و سينماي ماورا توجه کرده است، به مناسبت به عرفان هاي شرقي نظر کرده است و در حد مختصري، برخي آثار بوديستي و هندوئي و کنفسيوسي که در هند و تبت و امريکا و چين و ژاپن و کره ساخته شده‌اند را مورد تحليل قرار داده است. توجه به تحليل سريال يانگوم بزرگ(جواهري در قصر) و تب کره‌اي که اخيراً جوانان و سايت‌هاي اينترنتي و تلويزيون، را به خود مشغول کرده از تمايزات مثبت و زمان‌شناسانه اين کتاب مي‌باشد.
همچنين بررسي ارتباط پيچيده و پنهان بوديسم تبتي و بوداي سکولار با صهيونيست‌ها از منظر تاريخي و هنري و با توجه به مصاديقي چون ماتريکس و اينماتريکس، هفت سال در تبت و بوداي کوچک در اين اثر مورد بررسي قرار گرفته است و هشداري جدّي به جامعه هنري و عموم مخاطبين سينما و تلويزيون داده شده است که مواظب «شرق‌گرايي هاليوود» باشند و در آن تأمل بيشتري داشته باشند. زمينه‌هاي سياسي و ديني و تاريخي نحوه خاص ارتباط غرب معاصر و زرسالاران جهاني و معنويت خاص شرقي نيز مورد تحليل قرار گرفته است که قابل توجه و دقت مي‌باشد؛ گرچه نويسنده بيان داشته بررسي کاملي از سينماي معناگرا به تحقيق جداگانه‌اي محتاج است که در چندين مجلّد به تمام نحله‌هاي معناگرايي بپردازد.
در همين بخش نوع نگاه سينماي غرب به خدا، وحي و پيامبري و شيطان با توجه به منابع اصيل يهودي و مسيحي نيز مورد مداقه قرار است و تضعيف نقش خدا پس از مدرنيته و شرگرايي و شيطان‌گرايي در هنر معاصر غرب به دقت موشکافي شده است و مباني کلامي و فکري و تاريخ شيطان‌گروي و ارتباط شيطان‌پرستان و کليساي شيطان و صهيونيست‌هاي حاکم بر امريکا مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه برخي از آثار مطرح سينمايي که مستقيم يا غير مستقيم به ترويج و تثبيت فرقه‌هاي جعلي و اديان جديد شرگرا و شيطان‌گرا و شرق‌گرا پرداخته‌اند، تحليل شده‌اند.
در بخش نگاهِ غرب جديد به مقوله وحي و پيامبري، با بررسي آثار مهمي از يهوديان و مسيحيان هاليوودي و اسلام با تقرير هاليوود، بحث ادامه پيدا کرده است. در اين بخش، دوري يهوديان از توحيد و عبوديت و ترويج اومانيسم و دنياداري يهودي و اخلاق هلنيستي و جادوي مصر و روم و بابل و ترويج التقاط مسيحيت و ميترائيسم از عمده دلايل انحرافِ نگاهِ غربيان به مقوله نبوت دانسته شده است و با بررسي نفوذ يهوديت بر مسيحيان از اوانِ مسيحيت و فرقه‌هاي يهودي-مسيحي متأخّر آثار شاخص متناظر با اين موارد نيز مورد بررسي و دقت قرار گرفته است. نگاه‌هاي تصوف يهودي(کاباليسم) و تاکيد زرسالاري يهودي-مسيحي بر خودپسندي و تفرعن انسان و اسلام‌ستيزي اشکار صليبيون در غرب نيز، مورد اشاره قرار گرفته‌اند ولي بحث کامل اسلام‌ستيزي در سينما و کاباليسم و آخرالزمان در سينماي غرب به مجلدات بعدي حواله شده است. ليست برخي اسطوره‌ها و بن‌مايه‌ها و عناصر تکرار شوندة سينماي صهيونيستي که در اين کتاب،‌مفصل‌تر پرداخته شده‌اند، بدين قرار است:
- ارض موعود، ميراث نياکان، سرزمين مادري، اسرائيل بزرگ و شهر زايان
- مادر، قبيله‌گرايي متعصّبانه
- قوم برگزيده، نژاد برتر
- ملت واحد يهود
- دولت الهي اسرائيل
- سرزمين بدون مردم، براي مردم بدون سرزمين
- بهشت زميني، اتوپي بني صهيون، آرمان شهر بسته و معاد مادّي
- خداي ناتوان، توحيد قومي و الوهيت يهود
-شيطان قدرتمند، مقدمه‌اي بر پرستش شيطان، نمادها و فيلم‌هاي شيطان‌گرا
- حمله شيطان به سرزمين موعود
- بوديسم غربي، لامائيسم صهيونيستي و عرفان‌هاي پُست مدرن
- پيامبران قومي، پادشاهان نژادپرست، رهبران قدرت‌طلب، پيش‌گويان قبيلگي
- مسيح يهودي، مسيحيت پولُسي، پروتستانتيسم اصلاح‌گرا، پيوريتنيسم يهودگرا
- مسيحيت صهيونيستي، پروژه آخرالزمان سازي اوانجليستي
- هولوکاست، اتاق‌هاي گاز، کشتار شش ميليون يهودي کوره‌هاي يهودي سوزي، کارخانه صابون سازي
در نهايت فهرست منابع و فيلم‌هايي که در نگارش اين کتاب بدانها استناد شده است آمده است.
آخرين حرف
اين کتاب فرصتي جديد براي انديشيدن و تأمل دقيق‌تر در سينما و هنر به مخاطبين خود مي‌دهد و باب جديدي در ادبيات محتوايي گشوده است که با تداوم تحقيقاتي چنين نقد و نظرات انديشمندان اين نهال آبياري مي‌شود. اميد که با همياري ساير عالمان فرهيخته، دين‌شناسان، منتقدين، هنرمندان، سينما‌پژوهان، صهيون‌شناسان و سياستمداران و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان محقق، در آينده شاهد باروري درخت تنومند «نقد و تحليل محتوايي عميق هنر و سينما» در کشورمان باشيم و باشناخت استراتژي‌ها و راهبردهاي حاکم بر سينماي غرب و هنر صهيون مآب، دراقصي نقاط عالم، گامي جدّي‌تر در تبيين«سينماي استراتژيک» غرب باشيم و بتوانيم «استراتژي هنري و سينمايي» دقيق و متقني براي پيشبرد هدفمند و جدّي فرهنگ و هنر اسلامي ايراني داشته باشيم و در مسير رسيدن به «تمدن با شکوه اسلامي» سهم خود را ايفا کنيم.
جای این کتاب در ادبیات سینمایی و پژوهش هنری خالی بود و توانست با دقت و انسجام و استنادات جدی و فصل بندی خوب، بعد از چاپ، در جشنوراه دوسالانه آثار مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما (1388-1389) مقام اول را به دست بیاورد و به عنوان مقام اوّل جشنواره علامه حلی از میان بیش از دوهزار اثر (دومین دوره در سال 1389) و مقام اول پژوهشی در جشنواره هنرآسمانی(1390) برگزیده شد. مطالعه آن رهگشای مسیر آینده در مباحث سوادرسانه‌ای و تحلیل و فهم سینما وصهیونیسم است. این کتاب را می توان از طریق آنلاین، از فروشگاه پاتوق کتاب و نشر موعود تهیه کرد.
 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی