آیا امید برای انسان لازم است ؟ / چيستي مکر و فريب دنيا

تبیین: راهکار کنترل غرایز نفسانی، مفهوم ترس از خدا، آیا امید برای انسان لازم است یا خیر؟،  علت گریه معاویه بر حضرت علی علیه السلام،  جلوه ملکوتی نماز و قرائت قرآن، هم نشینان شیطان، چرایی توصیه به قدردانی از پدر و مادر، داستان صحبت خداوند باحضرت داوود(عليه السلام)، دلیل طغيان و سرکشي انسانها دربرابر خداوند و چيستي مکر و فريب دنيا از مطالبی است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تبیین، حضرت آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي «دامت بركاته» جهت ارائة معارف ناب عرفاني و توحيدي به تشنگان معرفت و جويندگان حقيقت به شرح و تفسير مناجات‌هاي پانزده‌گانة امام سجاد(عليه السلام) پرداختند که حجت‌الاسلام كريم سبحاني این مباحث را به صورت یک کتاب به تحریر در آوردند.

کتاب سجاده های سلوک که شامل درس‌هاي اخلاقی علامه مصباح «دامت بركاته» درباره مناجات خمس عشر حضرت امام سجاد عليه‌السلام  است در دوجلد و 63 گفتار در سال 1390 توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر گردید.

جلد نخست اين کتاب دارای 36 گفتاراست که به تشريح و بررسي مناجات اول تا هشتم از مناجات خمس عشرپرداخته است.

درگفتار اول عوامل حرمان از مناجات با خدا می پردازد . گفت‌وگوي خداوند با بنده محبوب خود در بهشت در گفتار دوم شرح داده شده است.

گفتار سوم ، به شرح مناجات التائبين و چرايي اعتراف معصومين(عليهم السلام)به قصور و کوتاهي پرداخته است، گفتار چهارم جايگاه و فرايند تحقق توبه و در گفتار پنجم، فـراينـد تـوبـه  و گفتار ششم بازکاوي موانـع توبـه، تبیین شده است، در گفتار هفتم به آثار زیان بار گناه و زبان استرحام و توبه به درگاه خداوند را در گفتار هشتم توضیح داده شده است.

گفتار نهم و دهم در ذیل  شرح مناجات الشاکين به نبرد دشوار و پيوسته انسان با نفس سرکش و راهکار کنترل غرایز نفسانی می پردازد و در گفتار يازدهم حکمت آفرینش شیطان تبیین و قلب بيمار و راهکارهاي درمان آن در گفتار دوازدهم شرح داده می شود.

گفتار سيزدهم،  به شرح مناجات الخائفین می پردازد و مفهوم ترس از خدا را توضیح می دهد ودر گفتار چهاردهم  حقیقت خشیت از خداوند و در  گفتار پانزدهم به داستان ملاقات شخصی با حضرت علی عیله السلام و سوال از او درباره دیدن خداوند می پردازد.

شرح مناجات الراجین و نقش سازنده اميد به خدا،  در گفتار شانزدهم به  آن میپردازد،  بحث ضرورت تعادل خوف و رجا در مومن در  گفتار هفدهم و گفتار هجدهم به این سوال پاسخ میدهد که آیا امید برای انسان لازم است یا خیر؟، و عالی ترین درخواست های دنیوی مومن در گفتار نوزدهم تبیین شده است.

گفتار بيستم که شرح مناجات الراغبين می باشد  داستان و علت گریه معاویه بر حضرت علی علیه السلام را بیان میکند، مفهوم وجه الله و قرب به خدا در گفتار بيست و یکم، شفاعت از منظر اسلام در گفتار بيست و دوم  و قبض و بسط دل در گفتار بيست و سوم توضیح داده شده است.

در گفتار بيست وچهارم به شرح مناجات الشاکرين و ضرورت و لزوم شکرگزاري  پرداخته شده ، سپاس گزاری خداوند از بندگان خویش در گفتار بيست و پنجم تبیین و در گفتار بيست و ششم به  ضرورت شکرگزاري از نعمت حکومت اسلامي پرداخته، و داستان شخصی که نزد موسی بن جعفر علیه السلام رفت و نزد او از فقر خویش گله کرد و پاسخ امام علیه السلام به آن شخص در  گفتار بيست و هفتم آمده است  و در گفتار بيست و هشتم جلوه ملکوتی نماز و قرائت قرآن تبیین شده است.

گفتار بيست و نهم که شرح مناجات المطيعين می باشد هم نشینان شیطان را معرفی و فضیلت هم نشینی با افراد صالح را بیان نموده است.

شرح مناجات المريدين در گفتار سي‌ام  آمده  و به تبیین رفتار کسی که مقصدش خداوند است پرداخته، گفتار سي و يکم راهکار پيدايش حالت خشيت در برابر خدا توضیح داده است ودر گفتار سی و دوم به معرفی نعمت های بهشتی در قرآن پرداخته است،  چرایی توصیه به قدردانی از پدر و مادر درگفتار سي و سوم تبیین کرده در گفتار سي و چهارم  به وسیله حدیث امام صادق علیه السلام عبادت کنندگان را به سه بخش تقسیم می نماید و گفتار سي و پنجم عالي‌ترين مرتبه معرفت و محبت به خدا را بیان میکند، آثارو نشانه‌هاي دوستي خدا و راهکار افزايش محبت به خداوند را در گفتار سي‌و ششم توضیح میدهد.

سجاده های سلوک  2

جلد دوم این کتاب ارزشمند  در 27 گفتار به توضیح و شرح مناجات‌هاي نهم تا پانزدهم از مناجات خمس عشر مي‌پردازد.

گفتار سي‌و‌هفتم شرح مناجات محبین، راهكار محبت ورزيدن به خداوند و داستان صحبت خداوند باحضرت داوود(عليه السلام) در این زمینه آمده است. پاسخ امام صادق علیه السلام به سوال مرد ملحد که دلیل وجود خدا چیست؟ در گفتار سي‌و‌هشتم می باشد و اقسام ولايت الهي  و شرايط رسیدن به ولايت معصومان(عليهم السلام)  در گفتار سي‌و‌نهم  تبیین شده است.

گفتار چهلم  به تبیین چگونگی جمع بين رضا به قضاي الهي و اندوه بر مصيبت‌ها می پردازد، کیفیت رؤيت و مشاهدة خداوند توسط بندگان خاص او در گفتار چهل‌ويكم توضیح می دهد. گفتار چهل‌و‌دوم چگونگي تقارن آرامش و آسودگي با اندوه‌هاي پي‌درپي در دوستان خدا ، شرح داده شده است و گفتار چهل‌وسوم با نقل حدیثی از پیامبر صلوات الله علیه به تبیین علت گریستن زیاد حضرت و نابینا شدنش نقل کرده است.

شرح مناجات متوسلان با گفتار چهل‌وچهارم آغاز می شود که در آن مقام وساطت و شفاعت پيامبر و اهل‌بيت(عليهم السلام) تفسیر داده شده و نکته های زیبا از دعاي امام سجاد(عليه السلام) در روز عرفه در گفتار چهل‌وپنجم، بیان شده است.

در گفتار چهل‌و‌ششم که به شرح مناجات مفتقرين می پردازد، دلیل طغيان و سرکشي انسانها دربرابر خداوند، تبیین میکند. گفتار چهل‌و‌هفتم به سه نوع معرفتی که بعد از خواندن مناجات مفتقرين ، درانسان بايد پديدآيد پرداخته است.

شرح مناجات عارفان و راه‌هاي توجه به خداوند در گفتار چهل‌و‌هشتم می باشد، گفتار چهل‌و‌نهم با اشاره به حدیث امام صادق علیه السلام به سه دسته از دوستان اهل بیت علیهم السلام و نشانه‌هاي آنها اشاره کرده است، معناي علم حضوري به ذات خدا، در گفتار پنجاهم تبیین شده، گفتار پنجاه‌و‌يكم به مراتب علم حضوري به خداوند می پردازد، در گفتار پنجاه‌و‌دوم آثار عشق و محبت به خداوند بیان میشود، گفتار پنجاه‌و‌سوم، دلائل وارستگي ، زهد و بی ارزشی دنیا نزد حضرت علی علیه السلام تبیین شده است.

گفتار پنجاه‌و‌چهارم که مناجات ذاكرين را شرح میدهد، فضيلت و ارزش ذكر خداوند بیان میکند، در گفتار پنجاه‌و‌پنجم عوامل تقويت‌كنندة ذكر خدا نوشته شده است، گفتار پنجاه‌و‌ششم به  بررسي حقيقت نفس و قلب و عقل میپردازد، در گفتار پنجاه‌و‌هفتم، حقيقت لذت حكمت وجودآن تبیین می شود، گفتار پنجاه‌و‌هشتم، با نقل روایتی از پیامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)  خشنودي خداوند از بازگشت بنده و توبه او توضیح میدهد.

شرح مناجات معتصمين با گفتار پنجاه‌و‌نهم شروع  شده و چرايي غفلت انسان از خداوند بیان می شود، گفتار شصتم  نیز ضرورت استمرار توجه انسان به خداو کمک خواستن از او، گفته شده است.

شرح مناجات پانزدهم ((مناجات زاهدين)) درگفتار شصت‌و‌يکم می باشد که در آن به عوامل عصيان و گناه کردن انسان، اشاره شده است، گفتار شصت‌و‌دوم به تبيين چيستي مکر و فريب دنيا می پردازد، و در گفتار شصت‌و‌سوم ، راه‌هاي کاستن از توجه به دنيا بیان می کند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت کتاب به شعب انتشارات موسسه امام خمینی (ره) مراجعه و یا با شماره تلفن 025-37742326 و 32113629 تماس بگیرند و یا به آدرس اینترنتی : http://mesbahyazdi.ir مراجعه نمایند.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
عکس امنيتي