درس‌ها و عبرت‌های انتخابات

درس‌آموزی مردم از انتخابات در طی این چند سال اخیر می‌تواند موید این نکته باشد که انتخابات صرفا یک کنش هیجانی نیست و مردم پس از انتخابات، مسئول آثار و تبعات خوب و بد انتخاب خود هستند.


رضا سراج: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، مردم باید تامل و تدبّر داشته باشند که انتخاب‌های چند سال اخیرشان چه آثار و تبعاتی داشته است؟

انتخابات و عبرت‌های انتخابات
1. طناب سلبریتی‌ها کاملا پوسیده بود
2. با سوت و کف رای دادن، اشتباه بود 
3. سایه موهوم جنگ، فریب انتخاباتی بود
4. وعده‌های بدون برنامه، شعار و فیک بود
5. آمریکا کلید گشایش نبود؛ اصل مشکل بود
6. رای دادن با ترفند رقیب‌هراسی خطا بود 
7. دوقطبی سازی‌ها، کاذب و فریب بود
8. تکیه به غرب‌گرایان، تکیه بر باد بود
9. آزموده را مجددا آزمودن خطا بود

درس‌آموزی مردم از انتخابات در طی این چند سال اخیر می‌تواند موید این نکته باشد که انتخابات صرفا یک کنش هیجانی نیست و مردم پس از انتخابات، مسئول آثار و تبعات خوب و بد انتخاب خود هستند. انتخابات نشان داد که بیش از همیشه، نیازمند عقلانیت در رای دادن هستیم.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی